به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تا تاریخ ٧ آبان تمدید شد.
بازارگردان «سرچشمه» تا ٧ آبان می ماند

به گزارش بورس۲۴ ، بازارگردانی نماد شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تا تاریخ 7 آبان تمدید شد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.