به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در مناقصه شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع "مناقصه خرید تجهیزات و خدمات توسعه مرکز داده شارع ٢ " شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.
«لکما» در یک مناقصه شرکت کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در مناقصه شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع "مناقصه خرید تجهیزات و خدمات توسعه مرکز داده شارع 2 " شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.