به گزارش بورس ٢۴،سازمان بورس اعلام کرد،صندوق های سرمایه گذاری به استثنای صندوق های جسورانه ،پروژه و خصوصی مجاز به عضویت در هیئت مدیره شرکت ها نیستند.
عضویت صندوق های سرمایه گذاری در هیئت مدیره شرکت ها ممنوع شد

به گزارش بورس۲۴ ،سازمان بورس اعلام کرد،صندوق های سرمایه گذاری به استثنای صندوق های جسورانه ،پروژه و خصوصی مجاز به عضویت در هیئت مدیره شرکت ها نیستند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.