به گزارش بورس ٢۴،سازمان بورس در خصوص نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق های سرمایه گذاری در سهام مطالب مهمی منتشر نمود.
گام مثبت سازمان بورس در خصوص کارمزد مدیران صندوق ها

به گزارش بورس۲۴ ،سازمان بورس در خصوص نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق های سرمایه گذاری در سهام مطالب مهمی منتشر نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.