به گزارش بورس ٢۴،بند ٧ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ١٩ تیر ١۴٠٠ مبنی بر تعیین سازو کار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ١٠٠٠ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تار نما و خدمات پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورت جلسات صندوقهای سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است. لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.
مانع زدایی ها در بورس ادامه دارد

به گزارش بورس۲۴ ،بند 7 هفتصد و چهاردهمین صورتجلسۀ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 19 تیر 1400 مبنی بر تعیین سازو کار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.
بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه 1000 میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تار نما و خدمات پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورت جلسات صندوقهای سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.
لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.