به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت گلتاش در ۶ ماهه سال مالی ١۴٠٠ از فروش محصولات خود ۵٠٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٢٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٢ درصد رشد داشته است.
«شگل» در خرداد گل کرد/رکورد فروش اسفند شکسته شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گلتاش در 6 ماهه سال مالی 1400 از فروش محصولات خود 509 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 129 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 6 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.