به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورس انرژی ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١٢٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۴٣ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ٨ درصد رشد به ١٠ میلیارد تومان و سود خالص به ٢٢ میلیارد تومان رسید.
بورس انرژی در ٣ ماهه نخست چقدر سود ساخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بورس انرژی ایران در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 122 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 43 درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با 8 درصد رشد به 10 میلیارد تومان و سود خالص به 22 میلیارد تومان رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.