به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی شرکت بیمه تجارت نو از محل سود انباشته سایر اندوخته‌ها را صادر کرد.
بیمه تجارت نو مجوز افزایش سرمایه گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت بیمه تجارت نو از محل سود انباشته سایر اندوخته‌ها را صادر کرد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.