به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه تجارت نو اعلام نمود با عنایت به اینکه شرکت حائز تمام شرایط اخذ قبولی اتکایی می‌باشد لذا مجوز قبولی اتکایی از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این شرکت اعطا شده است. بدیهی است که فعالیت در اخذ قبولی اتکایی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری شرکت خواهد شد.
بیمه تجارت نو از اخذ مجوز قبولی اتکائی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه تجارت نو اعلام نمود با عنایت به اینکه شرکت حائز تمام شرایط اخذ قبولی اتکایی می‌باشد لذا مجوز قبولی اتکایی از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این شرکت اعطا شده است. بدیهی است که فعالیت در اخذ قبولی اتکایی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری شرکت خواهد شد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.