به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ١١٢۶ ریال سود حسابرسی شده برای هر سهم با سرمایه ٨۴٠٠ میلیارد تومان محقق کرده است که ٢٣٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود حسابرسی نشده با سرمایه جدید ۵۵۴ ریال بود.گفتنی است درامد سود سهام در سال ٩٩ نسبت به سال٩٨ ، ٢١٢درصد رشد داشته است.سود خالص ١٢ماهه ٩۴۵٨ میلیارد تومان می باشد.گزارش خوبی است.
حسابرس سود «ومعادن» را ٢برابر کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در 12ماهه منتهی به اسفند 1399 مبلغ 1126 ریال سود حسابرسی شده برای هر سهم با سرمایه 8400 میلیارد تومان محقق کرده است که 237 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سود حسابرسی نشده با سرمایه جدید 554 ریال بود.گفتنی است درامد سود سهام در سال 99 نسبت به سال98 ، 212درصد رشد داشته است.سود خالص 12ماهه 9458 میلیارد تومان می باشد.گزارش خوبی است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.