به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بهمن دیزل اعلام کرد، براساس نیاز شرکت به خرید زمین جهت احداث تعمیرگاه مرکزی کامیونت های ایسوزو و دفتر مرکزی، زمین متعلق به شرکت توسعه ی ساختمانی سپهر واقع در تهران ، کیلومتر ١٢ جاده مخصوص کرج با نظر کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ ١.٢٨١ میلیارد ریال قیمت گذاری و با ملک متعلق به شرکت گروه بهمن با قیمت کارشناسی ١.۴٣١ میلیارد ریال معامله ، تهاتر و مقرر گردید مبلغ معامله عیناً به حساب طلب شرکت گروه بهمن منظور گردد.
بهمن دیزل زمین خرید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بهمن دیزل اعلام کرد، براساس نیاز شرکت به خرید زمین جهت احداث تعمیرگاه مرکزی کامیونت های ایسوزو و دفتر مرکزی، زمین متعلق به شرکت توسعه ی ساختمانی سپهر واقع در تهران ، کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج با نظر کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 1.281 میلیارد ریال قیمت گذاری و با ملک متعلق به شرکت گروه بهمن با قیمت کارشناسی 1.431 میلیارد ریال معامله ، تهاتر و مقرر گردید مبلغ معامله عیناً به حساب طلب شرکت گروه بهمن منظور گردد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.