به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ٣ ماهه، حدود ٨۵٧٣ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۵۴٧٢ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١٧۶٧ میلیارد تومان و در کل دوره ٢٨٣١ میلیارد تومان مثبت بود.
تراز بانک پاسارگاد در خرداد ماه مثبت بود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پاسارگاد در عملکرد 3 ماهه، حدود 8573 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 5472 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه 1767 میلیارد تومان و در کل دوره 2831 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.