به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در خرداد ماه ٧١٨ میلیارد تومان افزایش داشت.
افزایش چشمگیر ارزش پرتفوی «وبانک» در خرداد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در خرداد ماه 718 میلیارد تومان افزایش داشت.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.