مجمع شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو امروز برگزار شد و به ازای هر سهم ۴٠ ریال سود تقسیم کرد.