به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پلیمر آریا ساسول در ٣ ماهه منتهی به سال ١۴٠٠ از فروش محصولات خود ۴٧٣٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که ١۴٣۴ میلیارد تومان متعلق به ماه خرداد می باشد . فروش ریالی شرکت نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ٧١ درصدی داشته است و جمع فروش بهار ١۴٠٠ نسبت به بهار سال گذشته بیش از ٩۶ درصد رشد نشان می دهد که به دلیل رشد قیمت دلار و رشد قیمت جهانی محصولات است. تولید مقداری شرکت پلیمر آریا ساسول در خرداد ١۴٠٠ با رشد ٢ درصدی نسبت به ماه قبل و ۴ درصدی نسبت به سال گذشته رشد داشته است. راه اندازی واحدهای جدید و افزایش ظرفیت دلیل اصلی این موضوع بوده است.گزارش بسیار خوبی است.
تداوم رشد تولید و فروش آریا

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پلیمر آریا ساسول در 3 ماهه منتهی به سال 1400 از فروش محصولات خود 4730 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که 1434 میلیارد تومان متعلق به ماه خرداد می باشد .
فروش ریالی شرکت نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 71 درصدی داشته است و جمع فروش بهار 1400 نسبت به بهار سال گذشته بیش از 96 درصد رشد نشان می دهد که به دلیل رشد قیمت دلار و رشد قیمت جهانی محصولات است.
تولید مقداری شرکت پلیمر آریا ساسول در خرداد 1400 با رشد 2 درصدی نسبت به ماه قبل و 4 درصدی نسبت به سال گذشته رشد داشته است. راه اندازی واحدهای جدید و افزایش ظرفیت دلیل اصلی این موضوع بوده است.گزارش بسیار خوبی است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.