به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ذوب روی اصفهان در ٣ ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۵۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.
فروش ۵۴ میلیارد تومانی ذوب روی اصفهان تا پایان خرداد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ذوب روی اصفهان در 3 ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 54 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 3 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 3 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.