بار دیگر داغی سخت بر دل اهالی رسانه نشست، بی نهایت جانسوز؛ در لحظات اول، دعایمان این بود که خبر تکذیب شود، اما...
قلم هایی که در میانه راه شکست

بورس۲۴ : بار دیگر داغی سخت بر دل اهالی رسانه نشست، بی نهایت جانسوز؛در لحظات اول، دعایمان این بود که خبر تکذیب شود، اما...

 

حادثه غم انگیز واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران عزیز و فقدان حزن انگیز دو تن از خبرنگاران فعال و سخت کوش ایرنا و ایسنا که در حین انجام ماموریت کاری به دیدار حق شتافتند را به عموم مردم شریف ایران بویژه اهالی رسانه و مطبوعات *تسلیت عرض نموده*، از خداوند لوح و قلم، می خواهیم عزیزان سفر کرده را در سایه رحمت جاویدانش قرارداده، به خانواده های محترمشان صبر و شکیبایی عنایت فرموده و شفای عاجل به مصدومین این حادثه عطا فرماید.

روابط عمومی مس شهید باهنر