رئیس اورژانس آذربایجان ‎غربی گفت: اتوبوس حامل خبرنگاران رسانه ‎های کشور که برای بازدید از تونل کانی سیب به آذربایجان‎ غربی سفر کرده بودند، در نزدیکی نقده واژگون شد. در این حادثه، ۲۱ نفر مصدوم شده و متاسفانه ۲ نفر نیز جان خود را از دست داده ‎اند..
۲ فوتی و ۲۱ مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران

بورس۲۴ : رئیس اورژانس آذربایجان ‎غربی: اتوبوس حامل خبرنگاران رسانه ‎های کشور که برای بازدید از تونل کانی سیب به آذربایجان‎ غربی سفر کرده بودند، در نزدیکی نقده واژگون شد. در این حادثه، ۲۱ نفر مصدوم شده و متاسفانه ۲ نفر نیز جان خود را از دست داده ‎اند.

منبع: فارس