به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران اعلام نمود تعدادی از املاک شرکت با مبلغ ۴٠٣ میلیارد تومان را از طریق مزایده به فروش رسانده است. سود حاصل از این فروش ٣٩۶ میلیارد تومان می باشد.
مخابرات ایران از نتیجه برگزاری مزایده گفت

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت  مخابرات ایران اعلام نمود تعدادی از املاک شرکت با مبلغ ۴٠٣ میلیارد تومان را از طریق مزایده به فروش رسانده است. سود حاصل از این فروش 396 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.