به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سیمان غرب در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۴٠٠ حدود ٨۵ میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد ٢۵ میلیارد تومان می باشد.
«سغرب» در ٣ماهه چقدر فروخت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع سیمان غرب در 3 ماهه منتهی به خرداد 1400 حدود 85 میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد 25 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.