به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولی پرس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵٧۴۵ ریال زیان محقق کرد.
عملکرد ١٢ ماهه تولی پرس بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولی پرس در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 5745 ریال زیان محقق کرد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.