به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٩٢٩ ریال سود محقق کرد که با رشد چشمگیر ۴١١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. جمع درآمد های عملیاتی ٢١۴ درصد و خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری ٢١٢ درصد رشد داشته است.
جهش ۴١١ درصدی سود بانک پاسارگاد در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پاسارگاد در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1929 ریال سود محقق کرد که با رشد چشمگیر 411 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه می باشد. جمع درآمد های عملیاتی 214 درصد و خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری 212 درصد رشد داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.