مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش عملکرد ٣ ماهه سازمان بورس و اوراق بهادار را در حوزه صدور مجوز فعالیت، مجوز تأسیس و موافقت‌های اصولی اعلام کرد...
صافکاری دست انداز های صدور مجوز در بورس

بورس۲۴ : مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش عملکرد 3 ماهه سازمان بورس و اوراق بهادار را در حوزه صدور مجوز فعالیت، مجوز تأسیس و موافقت‌های اصولی اعلام کرد.
بر این اساس طی دوره مذکور مجوز تأسیس شرکت سبدگردان آرتین، شرکت سبدگردان بازده، شرکت سبدگردان سورین، شرکت سبدگردان کارا، شرکت سبدگردان ثنا، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه صادر شده است.
بر اساس این گزارش طی این مدت در بخش شرکت‌های سبدگردانی، تأمین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات نیز تعداد قابل‌توجهی مجوز صادر شده است. شرکت سبدگران آریا، شرکت سبدگردان فارابی، شرکت سبدگردان برلیان، شرکت سبدگردان فراز، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش، شرکت سبدگردان تدبیر، شرکت سبدگردان کارآفرینان راه آینده، شرکت سبدگردان اندیشه صبا، شرکت سبدگردان آرکا، شرکت سبدگردان آتیه توکا و شرکت سبدگردان بهابازار پارس، یازده شرکتی هستند که موفق به دریافت مجوز عرضه و پذیرش شده‌اند. اخیراً نیز علاوه بر این یازده شرکت برای شرکت سبدگردان نو ویرا، شرکت سبدگردان زاگرس، مشاور سرمایه‌گذاری ترنج و مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش نیز مجوز فعالیت صادر شده است.
در بخش صدور موافقت اصولی نیز 10 شرکت موفق به دریافت مجوز شده اند. شرکت سبدگردان امید مهرگان، شرکت سبدگردان نماد اعتماد، شرکت سبدگردان کیمیا، شرکت سبدگردان آلفا، شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس، شرکت سبدگردان آرتان سهام، شرکت سبدگردان موج ثروت، شرکت سبدگردان نیکی، شرکت سبدگردان اطلس و شرکت پردازش اطلاعات مالی آریس این 10 شرکت هستند.
طی این مدت در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز 50 درخواست دریافت شده است . همچنین 44 درخواست بررسی شده و 18 موافقت اصولی اعلام شد. در دوره موردبررسی 5 مجوز پذیره‌نویسی، 9 مجوز ثبت صندوق، 5 مجوز فعالیت و 30 مورد تمدید فعالیت صادر شده است.
در گروه سرمایه‌گذاری و هلدینگ ها نیز در مجموع 16 مجوز صادر شده است. در این گروه سرمایه‌گذاری داریوش و گروه خدمات بازار سرمایه نهایت نگر مجوز تأسیس (ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها) دریافت کرده‌اند. سرمایه‌گذاری رشد و توسعه سرمایه آفرینان، سرمایه‌گذاری پارس آشنا و سرمایه‌گذاری هامرز موافقت اصولی تأسیس دریافت کرده‌اند و هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر، سرمایه‌گذاری آریا استیل کویر یزد، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت کوثر صبا نیز موفق به کسب موافقت اصولی تبدیل شدند. سرمایه‌گذاری سپهر اندیشه الوند، گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا و سرمایه‌گذاری الماس حکمت ایرانیان نیز نزد سازمان شماره ثبت دریافت کردند.
گروه مالی کیمیا مس ایرانیان افزایش سرمایه به میزان 4900 میلیارد ریال، سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا؛ افزایش سرمایه به میزان 600 میلیارد ریال، سرمایه گذاری مهر اقتصاد مبین افزایش؛ سرمایه به میزان 2360 میلیارد ریال، گروه پتروشیمی تابان فردا؛ افزایش سرمایه به میزان 195000 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان؛ افزایش سرمایه به میزان 400 میلیارد ریال را به ثبت رساندند.