به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آسان پرداخت پرشین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٨٨٧ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش ۶ درصدی داشته است.
سود «آپ» در ١٢ماهه کاهش یافت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آسان پرداخت پرشین در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 887 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل کاهش 6 درصدی داشته است.