به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٢۶٢ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٧٩ درصدی داشته است.
«کپرور» در ١٢ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 3262 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 279 درصدی داشته است.