ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: با توجه به نبود تشابه اسمی بین نامزد های انتخابات ریاست جمهوری، نوشتن کد انتخاباتی آنها در برگه رای ضرورتی ندارد...
نوشتن کد انتخاباتی نامزدها در تعرفه رای الزامی نیست

بورس۲۴ : ستاد انتخابات کشور: با توجه به نبود تشابه اسمی بین نامزد های انتخابات ریاست جمهوری، نوشتن کد انتخاباتی آنها در برگه رای ضرورتی ندارد.

جمال عرف اظهار کرد: ۳ نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رسما انصراف خود را به ما اعلام کرده‌ و  ۴ نفر از نامزدها در صحنه انتخابات باقی مانده‌ اند.

وی درباره ضرورت نوشتن کد داوطلبان انتخابات در تعرفه رای، افزود: با توجه به آنکه تشابه اسمی در بین نامزدها وجود ندارد، نوشتن کد انتخاباتی آنها هم الزامی نیست. اما اگر کسی هم کد را بنویسد کار ثوابی کرده است.