به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٧۶۴ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٢۴ درصدی داشته است.
تحقق سود ٧۶۴ ریالی در مس سرچشمه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 764 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 24 درصدی داشته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.