خبرگزاری فارس نوشت: پس از زاکانی، جلیلی هم از کاندیداتوری انتخابات کنار رفت و انصراف رسمی‌ اش تا ساعاتی دیگر به وزارت کشور اعلام می‎ شود...
سعید جلیلی انصراف داد

بورس۲۴ : پس از زاکانی، جلیلی هم از کاندیداتوری انتخابات کنار رفت و انصراف رسمی‌ اش تا ساعاتی دیگر به وزارت کشور اعلام می‎ شود.

منبع: فارس