مجمع شرکت گروه کارخانجات تولیدی شهید قندی امروز برگزار شد.