مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی تندگویان با حضور ۸۵.۳۱ درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.