به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ارومیه اعلام نمود ساختمان دفتر تهران را به مبلغ ۵٩ میلیارد تومان فروخته است.
سیمان ارومیه ملک فروخت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان ارومیه اعلام نمود ساختمان دفتر تهران را به مبلغ 59 میلیارد تومان فروخته است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.