به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران اعلام نمود با شرکت پایندان قرارداد فروش کابل های LV/MV/CONTROL به مبلغ ۴١ میلیارد تومان منعقد کرده است.
انعقاد قراردادی جدید در «بایکا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران اعلام نمود با شرکت پایندان قرارداد فروش کابل های LV/MV/CONTROL به مبلغ 41 میلیارد تومان منعقد کرده است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.