به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران اعلام نمود بنا به درخواست شرکت شرکت پایندان و به علت تغییرات چشم گیر قیمت اقلام و عدم توافق کمیسیون معاملات آن شرکت با افزایش قیمت اعلام شده ، قرارداد فوق فسخ و ابطال گردید .
فسخ یک قرارداد در «بایکا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران اعلام نمود بنا به درخواست شرکت شرکت پایندان و به علت تغییرات چشم گیر قیمت اقلام و عدم توافق کمیسیون معاملات آن شرکت با افزایش قیمت اعلام شده ، قرارداد فوق فسخ و ابطال گردید .


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.