به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت بیمه تجارت نو افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها را مورد تصویب قرار داد.
افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی «بنو» تصویب شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیأت مدیره شرکت بیمه تجارت نو افزایش سرمایه 200 درصدی این شرکت از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها را مورد تصویب قرار داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.