به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی شرکت بورس انرژی ایران از محل سایر اندوخته‌ها، سود انباشته را صادر نمود.
بورس انرژی مجوز افزایش سرمایه گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی شرکت بورس انرژی ایران از محل سایر اندوخته‌ها، سود انباشته را صادر نمود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.