یکی از مسائل جدی حقوقی که همواره در گزارشات حسابرسی گروه سرمایه گذاری البرز از سال ١٣٩٠ اشاره گردیده است. مسائل مربوط به واگذاری سهام شرکت تولی پرس به بخش خصوصی و عدم ایفای تعهدات خریدار به بانک ها در برابر تضامین و تسهیلات اخذ شده است. مسئولیت تضامنی گروه سرمایه‌گذاری البرز در برابر تسهیلات مجموعه تولی پرس در سال های گذشته چالش هایی از جمله شکایات متعدد بانک‌ها و توقیف بخشی از اموال و دارایی ها از سوی آنها گردیده بود...
افزایش جذابیت سهام گروه سرمایه گذاری البرز با حل و فصل بخش عمده ای از دعاوی حقوقی پرونده واگذاری تولی پرس

بورس۲۴ : یکی از مسائل جدی حقوقی که همواره در گزارشات حسابرسی گروه سرمایه گذاری البرز از سال 1390 اشاره گردیده است. مسائل مربوط به واگذاری سهام شرکت تولی پرس به بخش خصوصی و عدم ایفای تعهدات خریدار به بانک ها در برابر تضامین و تسهیلات اخذ شده است. مسئولیت تضامنی گروه سرمایه‌گذاری البرز در برابر تسهیلات مجموعه تولی پرس در سال های گذشته چالش هایی از جمله شکایات متعدد بانک‌ها و توقیف بخشی از اموال و دارایی ها از سوی آن ها گردیده بود.

بدیهی است توقیفا بخش قابل توجهی از دارایی ها منجر به عدم امکان بهره وری حداکثری از پتانسیل‌های مجموعه از جمله اخذ تسهیلات افزایش سرمایه و واگذاری دارایی های مازاد گردیده بود.

با پیگیری های گسترده حقوقی چندین ساله و شکایات متعدد در نهایت خریدار مجموعه تولی پرس نسبت به معرفی اموال و دارایی هایی جهت تسویه بخشی از بدهی ها سیستم بانکی اقدام نمود و بخش قابل توجهی از مسائل این پرونده طرف گردید.

انتظار می رود با واگذاری این اموال به بانک ها و رفع توقیف دارایی های گروه سرمایه گذاری البرز و شرکتهای تابعه امکان استفاده حداکثری از ظرفیت های مجموعه محقق گردیده و همچنین بهینه سازی دارایی ها و فروش دارایی‌های مازاد نیز با سهولت بیشتری صورت گیرد. همچنین با بهبود روابط با بانک های همکار امکان استفاده از پتانسیل های سیستم بانکی در جهت افزایش ظرفیت های تولیدی مجموعه محقق خواهد گردید.

به نظر می رسد کاهش قابل توجه ریسک حقوقی و باز شدن بخشی از این گره چندین ساله، عملکرد مالی مجموعه را برای سال های آینده به شکل قابل ملاحظه ای بهبود بخشیده و سودآوری مطلوبی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.