رشد نرخ ارز و توجه به تولیدکنندگان محصولات دارویی را به تأمین مواد اولیه داخلی خود از شرکت البرزبالک جلب نموده است که با توجه به بهسازی های صورت گرفته توان تأمین بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز شرکت های دارویی را دارد. رشد فروش و سودآوری شرکت از جمله پیامدهای رونق تولید در البرز بالک است که فروش ١٧٠ میلیارد ریال شرکت در اردیبهشت ماه خود شاهدی بر این مدعاست. بدیهی است تداوم توجه به تولید داخل با توجه به زیر ساخت های ایجاد شده حتی پس از گشایش های ارزی احتمالی و آسیب پذیری فروش شرکت در برابر واردات به حداقل ممکن رسیده و انتظار می رود با تداوم این روند فروش سود مطلوبی برای سهامداران به همراه داشته باشد.
البرز بالک در مسیر شکوفایی در سال ١۴٠٠

بورس۲۴ : شرکت تولیدی مواد اولیه دارویی البرز سازه در تاریخ 80.10.17 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شد و در تاریخ 82.10.14 به نام شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک تغییر نام داد و در تاریخ 93.7.2 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و وارد بورس گردید .

این شرکت در زمینی به مساحت 20000مترمربع در 100 کیلومتری تهران و در شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه قرار دارد و با تعداد 80 نفر پرسنل فعال می باشد و ضمن رعایت اصول زیست محیطی و تدابیر محیط کار مبادرت به تولید مواد دارویی نموده است .

این شرکت در سال 1400 برنامه شکوفایی دارد که به شرح زیر است:

توجه به تولید مواد اولیه در داخل کشور و صرفه جویی ارزی و محدودسازی واردات مواد اولیه تولید داخل منجر به شکوفایی شرکت های تولیدکننده مواد اولیه دارویی داخلی گردیده که یکی از شرکت های فعال در این زمینه شرکت البرزبالک است.

رشد نرخ ارز و توجه به تولیدکنندگان محصولات دارویی را به تأمین مواد اولیه داخلی خود از شرکت البرزبالک جلب نموده است که با توجه به بهسازی های صورت گرفته توان تأمین بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز شرکت های دارویی را دارد. رشد فروش و سودآوری شرکت از جمله پیامدهای رونق تولید در البرز بالک است که فروش 170 میلیارد ریال شرکت در اردیبهشت ماه خود شاهدی بر این مدعاست. بدیهی است تداوم توجه به تولید داخل با توجه به زیر ساخت های ایجاد شده حتی پس از گشایش های ارزی احتمالی و آسیب پذیری فروش شرکت در برابر واردات به حداقل ممکن رسیده و انتظار می رود با تداوم این روند فروش سود مطلوبی برای سهامداران به همراه داشته باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.