مردم ما اعتماد کردند، تا نفعی حاصل کنند مدیریت و نظارتی بر این بازار در کار نبود نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه گفت‌ و گوی رئیس‌ جمهور با جوانان در شبکه سه سیما درباره شرایط بازار سرمایه، گفت: چون که مدیریت و نظارتی بر این بازار نبود، این وضعیت پیش آمد و...

بورس۲۴ : نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر نظام کشاورزی را اصلاح کنیم، چرا روستاییان ما باید روستا را ترک کنند؟ اگر قرار است وام و تسهیلات پرداخت شود و محصول خریداری شود، دلیلی برای ترک روستا وجود ندارد.

سید ابراهیم رئیسی در برنامه گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با جوانان در شبکه سه سیما گفت: موضوع بازار سرمایه مهم است زیرا مردم اعتماد کردند برای اینکه بتوانند نفعی حاصل کنند اما چون عرضه به مقدار تقاضا نبود و همچنین مدیریت و نظارتی بر این بازار نبود، این وضعیت پیش آمد. باید به سهامداران خرد تضمین بدهیم و در یک کلمه دولت نباید از بورس به عنوان قلک استفاده کند.

منبع: ایسنا