طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها، یارانه نقدی خرداد ماه ۱۴۰۰ امشب، (۲۰خرداد) به حساب سرپرستان واریز خواهد شد...

بورس۲۴ : طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها، یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۰ امشب (۲۰خرداد) به حساب سرپرستان واریز می‌ شود.

به گزارش ایلنا؛ طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۰ امشب (۲۰خرداد) به حساب سرپرستان واریز می‌ شود.