بورس ٢۴ - در دو ماهه اول امسال تعداد آپارتمان هایی که در تهران فروخته شده، نصف پارسال گزارش شده است. این یعنی رکود مسکن ١.۵ برابر بیشتر از رکود سنگین سال گذشته و پیامد آن...

بورس۲۴ : در دو ماهه اول امسال تعداد آپارتمان هایی که در تهران فروخته شده، نصف پارسال گزارش شده است!

این یعنی رکود مسکن 1.5 برابر بیشتر از رکود سنگین سال گذشته و پیامد آن، سخت تر شدن شرایط برای شروع دوباره رونق معاملات خرید و فروش خانه در تهران است.

فقط یک چیز می تواند بازار مسکن را از رکود عمیق و جان فرسا نجات دهد؛ کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن.کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت هر مترمربع واحد مسکونی باید به نزدیک 20 میلیون تومان برگردد تا امکان خرید خانه از سوی مردم فراهم شود در غیر اینصورت 2 تا 3 سال بازار مسکن در خواب رکودی خواهد بود.

اگر این خواب خطرناک ادامه پیدا کند خیلی از بساز و بفروش ها تغییر شغل خواهند داد و آینده بازار مسکن تاریکتر از این که هست می شود.

در دو ماهه اول سال 99 بیش از 12 هزار و 500 واحد مسکونی در تهران معامله شد اما در دو ماهه اول امسال میزان معاملات به 6 هزار واحد سقوط کرد.

دو سال پیش یعنی در دو ماهه اول سال 98، شرایط خیلی از الان بهتر بود، در آن زمان بیش از 15 هزار و 500 واحد مسکونی در تهران معامله شد. قیمت میانگین نیز در آن زمان متری 12 میلیون تومان بود اما در سال 99 به 16 میلیون و الان به 29 میلیون تومان رسیده است.