بورس ٢۴ : مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری البرز امروز پنجشنبه ٢٠ خرداد ماه برگزار و به صورت مستقیم از شبکه های اجتماعی پخش شد. مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری البرز امروز در حالی برگزار شد که هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز به دلیل آماده نشدن گزارش های مالی شرکت از اعضا و سهامداران درخواست تنفس کردند که با تصویب در جلسه امروز مقرر شد جلسه افزایش سرمایه گروه سرمایه گذاری البرز به روز دوشنبه ٢۴ خرداد ماه ساعت ١٠ صبح موکول شود.

بورس۲۴ : مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری البرز امروز پنجشنبه 20 خرداد ماه برگزار و به صورت مستقیم از شبکه های اجتماعی پخش شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری البرز امروز در حالی برگزار شد که هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری البرز به دلیل آماده نشدن گزارش های مالی شرکت از اعضا و سهامداران درخواست تنفس کردند که با تصویب در جلسه امروز مقرر شد جلسه افزایش سرمایه گروه سرمایه گذاری البرز به روز دوشنبه 24 خرداد ماه ساعت 10 صبح موکول شود.

در این جلسه که به بررسی مصوبات عمومی شرکت سرمایه گذاری البرز پرداخته شد، مقرر گردید اعلام پذیره نویسی های جدید از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و نیز از طریق سامانه کدال به اطلاع پذیره نویسان و سهامداران برسد. این درخواست با موافقت اکثریت هیئت مدیره و سهامداران در جلسه امروز به تصویب رسید.

همچنین قرار شد برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود و یا انتشار دعوتنامه در سامانه کدال از صاحبان سهام دعوت به عمل آید. همچنین مصوب شد دستور جلسه، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه در آگهی مندرج گردد.

در مورد پاداش اعضای هیئت مدیره هم مصوب شد هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت موارد قانونی مربوط به آن در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد. همچنین با تصویب اعضای هیئت مدیره و سهامداران اعلام شد این نسبت به هیچ وجه نباید بیش از 3 درصد سودی باشد که در همان سال به صاحبان سهام شرکت پرداخت شده است.

دکتر مرادی در مورد مجمع افزایش سرمایه با اشاره به این که مجوزهای لازم برای برگزاری این مجمع از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است ، گفت: با توجه افزایش سرمایه خوبی که برای سهامداران در نظر گرفته ایم و نیز اخبار مثبتی که در روزهای اخیر در کدال هم منتشر شده است برای ارائه گزارشی جزئی و دقیق از اعضای هیئت مدیره درخواست تنفس داریم تا در روز دوشنبه 24 خرداد ماه جاری با گزارشی جزئی و دقیق اخبار مربوط به افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز را در اختیار سهامداران قرار دهیم.