به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.
تصویب افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی در «ومهان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیأت مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان افزایش سرمایه 200 درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.