به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی پارس اعلام نمود با توجه به رای رای دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مالیاتی به نظر می رسد این شرکت که قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا تاریخ ١٣٨٩.١٢.٢٩ معاف بوده ، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ١۵٩قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد و لیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد . از طرفی محاسبه و اعلام اثرات سود و زیانی رای دیوان منوط به ابلاغ رای توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی مربوطه و اعمال آن در پرونده های مالیاتی شرکت می باشد که به محض تحقق از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد . شایان ذکر است آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به شرح یادداشت توضیحی شماره ٢۵ صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٩ منتشر شده و در سامانه کدال می باشد .
توضیحات  پتروشیمی پارس در خصوص معافیت مالیاتی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی پارس اعلام نمود با توجه به رای رای دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه مالیاتی به نظر می رسد این شرکت که قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا تاریخ 1389.12.29 معاف بوده ، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد و لیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد . از طرفی محاسبه و اعلام اثرات سود و زیانی رای دیوان منوط به ابلاغ رای توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی مربوطه و اعمال آن در پرونده های مالیاتی شرکت می باشد که به محض تحقق از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد . شایان ذکر است آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به شرح یادداشت توضیحی شماره 25 صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399 منتشر شده و در سامانه کدال می باشد ."بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.