بورس ٢۴: می دانیم که نرخ دلار یکی از عوامل های موثر بر بازار سرمایه و قیمت سهم هاست. هم اکنون بهای دلار در محدوده بالاتر از ٢٣ هزار تومان قرار دارد. نخستین باری که دلار به این محدوده قیمتی رسید ٣٠ تیر ماه سال ٩٩ بود. پس از رسیدن به این سطح قیمتی تقریبا دو ماه در محدوده بین ٢٠ تا ٢٣ هزار تومان نوسان کرد و سپس در روزهای پایانی شهریور ماه توانست با قدرت از محدوده ٢٣ هزار تومان عبور کند. با وجود این که اکنون نیز مدت نسبتا زیادی است که دلار در محدوده قیمتی بالاتر از ٢٣ هزار تومان در نوسان است اما قیمت بسیاری از سهم ها در قیاس با سال گذشته زمانی که دلار در این محدوده ها بود، افت زیادی را متحمل شده و با توجه این که نرخ دلار یکی از محرک های قیمت سهم هاست، ارزش دلاری بسیاری از سهم ها در مقایسه با روزهای پایانی تیر ماه سال گذشته فاصله معناداری دارد.