بورس ٢۴ : از بیستم مرداد ماه تاکنون دقیقا ١٠ ماه گذشته و در این مدت بازار در روندی ریزشی به سر می برد. شدت ریزش بازار در سه ماه ابتدایی دوره ریزش شیب تندتری داشت اما رفته رفته ملایم تر شد. در هفته های اخیر هم به نظر می رسد که شاهد تحرکاتی در بازار سرمایه باشیم که ممکن است نوید بهبود بازار را داشته باشند. افزایش نسبی ارزش معاملات خرد در روزهای اخیر در قیاس با هفته های گذشته از مهمترین آن هاست. از طرفی کاهش نرخ سود بین بانکی که اخیرا اتفاق افتاد خود می تواند موتور محرکی برای رشد بازار باشد. از طرفی امروز بازدهی شاخص کل نسبت به ابتدای خرداد ماه به مثبت یک درصد رسید و در واقع ارتفاع شاخص کل بالاتر از سطحی قرار گرفت که در نخستین روز از خرداد ماه امسال واقع شده بود.
بازدهی چهار بورس فعال کشور در دوران ریزش بازار سهام؟

بورس۲۴ : از بیستم مرداد ماه تاکنون دقیقا 10 ماه گذشته و در این مدت بازار در روندی ریزشی به سر می برد. شدت ریزش بازار در سه ماه ابتدایی دوره ریزش شیب تندتری داشت اما رفته رفته ملایم تر شد. در هفته های اخیر هم به نظر می رسد که شاهد تحرکاتی در بازار سرمایه باشیم که ممکن است نوید بهبود بازار را داشته باشند.

افزایش نسبی ارزش معاملات خرد در روزهای اخیر در قیاس با هفته های گذشته از مهمترین آن هاست. از طرفی کاهش نرخ سود بین بانکی که اخیرا اتفاق افتاد خود می تواند موتور محرکی برای رشد بازار باشد. از طرفی امروز بازدهی شاخص کل نسبت به ابتدای خرداد ماه به مثبت یک درصد رسید و در واقع ارتفاع شاخص کل بالاتر از سطحی قرار گرفت که در نخستین روز از خرداد ماه امسال واقع شده بود.

بر مبنای بررسی های تحلیلگران تکنیکال با عبور شاخص کل از سطح 1 میلیون و 190 هزار واحد می توان به بهتر شدن جو عمومی بازار و تداوم وضعیت بهبود امیدوارتر بود.

در 10 ماه گذشته بسیاری از سهم ها افت های زیادی کردند و اصلاح آن ها بیش از شاخص کل بود. در این بین سهام بورس ها چه وضعیتی داشتند؟ از بیستم مرداد ماه تا کنون شاخص کل 44 درصد و شاخص هموزن 27 درصد کاهش یافته اند. در همین دوره نماد فرابورس با منفی 61 درصد بیشترین اصلاح را متحمل شده است. بورس نیز با منفی 60 درصد دومین بیشترین بازدهی منفی را در میان نمادهای بورس ها داشت. بازده یهای کالا و انرژی 3 نیز به ترتیب منفی 57 درصد و منفی 50 درصد بودند.


نظرات