به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،کارخانجات کابل سازی ایران در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیح داد.
توضیحات «بایکا» در خوصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،کارخانجات کابل سازی ایران در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیح داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.