به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ذوب روی اصفهان از خرید ٧۵٠٠ تن خاک روی متوسط عیار از طریق بورس کالا از مجتمع سرب وروی انگوران به مبلغ ٣۴۵.٣١١ میلیون ریال خبر داد.
ذوب روی اصفهان از خرید خاک روی خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ذوب روی اصفهان از خرید 7500 تن خاک روی متوسط عیار از طریق بورس کالا از مجتمع سرب وروی انگوران به مبلغ 345.311 میلیون ریال خبر داد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.