هشت هزار تن موجودی شمش روی با بهای تمام شده ای کمتر از نصف نرخ های فروش کنونی/ رشد ٢،۵ برابری خاک مصرفی وارداتی نسبت به سال قبل حمید علاماتی مدیر عامل شرکت فرآوری مواد معدنی در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ از چند رویداد بااهمیت در این شرکت خبر داد و گفت: شرکت فرآوری مواد معدنی در سال گذشته جمعا حدود ٨ هزار تن مصرف خاک وارداتی داشت. خوشبختانه در سال جاری این رقم به ٢٠ هزار تن خواهد رسید. یک معامله ٢٠ هزار تنی برای خرید خاک وارداتی انجام داده ایم که نخستین قسمت آن به میزان ۵ هزار تن به زودی برای مصرف به شرکت تحویل داده خواهد شد. در حال حاضر کلیه کارهای گمرکی این محموله انجام شده و پیش بینی می شود که طی ٢ هفته آینده تحویل شرکت فرآوری مواد معدنی داده شود.