به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٢٩٩ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد در حالی که در گزارش حسابرسی شده ان رقم ٢٩۴ ریال زیان اعلام شده بود. سود خالص نیز در این دوره به ١٧٩١ میلیارد تومان رسید.
شناسایی سود ٢٩٩ ریالی در مخابرات ایران

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مخابرات ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 299 ریال سود حسابرسی شده محقق کرد در حالی که در گزارش حسابرسی شده ان رقم 294 ریال زیان اعلام شده بود. سود خالص نیز در این دوره به 1791 میلیارد تومان رسید.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.