به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان شمال در مدت ۵ ماهه منتهی به اردیبهشت ١۴٠٠ حدود ١٠٩ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
فروش ١٠٩ میلیارد تومانی سیمانی ساکن شمال در ۵ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان شمال در مدت 5 ماهه منتهی به اردیبهشت 1400 حدود 109 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.